Bản tin Trưa ngày 07/03/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản tạp chí Quốc phòng toàn dân.

- Bảo hộ công dân tại Ukraine.

- Tổng thống Nga điện đàm với lãnh đạo Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.

- Cảnh báo F0 khỏi bệnh vẫn có khả năng tái nhiễm nhiều lần.