Bản tin Trưa ngày 11/11/2023 có những nội dung chính sau đây:

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Hưng Yên.

- Cẩn trọng săn sale 11/11.