Bản tin Trưa ngày 18/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ Quốc phòng tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu.

- Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Thái Lan lần thứ 4.

- Việt Nam đứng số 1 thế giới về xuất khẩu hồ tiêu.