Bản tin Trưa ngày 28/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Quốc hội kiến nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng đường tuần tra biên giới.

- Đề xuất thay thế cây hoa sữa trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội).

- Tổng thống Nga để ngỏ khả năng đối thoại với phương Tây.