Đồn Biên phòng Chiềng On, bộ đội biên phòng Sơn La được giao quản lý gần 30km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Địa bàn rộng, đường xá đi lại khó khăn nên các đối tượng tội phạm, nhất là tội phạm ma túy thường lợi dụng để vận chuyển ma túy vào nước ta. Với việc triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn; phát huy vai trò quần chúng nhân dân đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trên địa bàn.