Để trở thành xạ thủ giỏi các tuyển thủ đều phải trải qua quá trình rèn luyện bền bỉ. Trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa”, nhiều ý tưởng sáng tạo được Ban huấn luyện đội tuyển đưa ra giúp bảo đảm tâm lý và bản lĩnh vững vàng và nâng cao trình độ của từng xạ thủ trước khi vào thi đấu.