Nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân bản đối diện, thời gian qua, Đồn Biên phòng Thông Thụ thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã thường xuyên tổ chức đoàn bác sĩ quân y sang khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân bản Nậm Táy - Cụm bản Viêng Phăn, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Hoạt động này được đơn vị tổ chức nhiều hơn mỗi dịp thời tiết tại khu biên giới chuyển mùa, dễ ảnh hưởng tới sức khoẻ của người dân.