Trong phần 41 của seri "Chúng được tạo ra như thế nào", mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về quá trình sản xuất và ứng dụng của của chiếc quạt giấy, công dụng của quả óc chó đối với sức khỏe con người, cấu tạo của dây đàn, quá trình khai thác đồng và quy trình tạo ra những thanh, sợi đồng hoàn chỉnh.