Các nội dung chính có trong Chuyển động Army Games - Số 3:

- Khai mạc môn thi "Cúp biển".

- Khai mạc cuộc thi "Bếp dã chiến" và "Tiếp sức quân y".

- Một phút quý giá trong "Vùng tai nạn".