Năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số giao nhiệm vụ triển khai ứng dụng thí điểm "Nền tảng cửa khẩu số" tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. Sau thời gian thực hiện thí điểm, Lạng Sơn đã trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện thành công "Nền tảng cửa khẩu số"