Phóng sự ảnh - Số 1450: "Cuộc thi điêu khắc trên băng tại Trung Quốc"