Chỉ trong 2 - 3 tuần gần đây, lượng muỗi gia tăng rõ rệt, không chỉ đảo lộn cuộc sống sinh hoạt mà còn đe dọa sức khỏe người dân trong giai đoạn cao điểm dịch sốt xuất huyết.