Trong thời gian qua, các thế lực thù địch liên tục gia tăng các hoạt động chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam, cùng với việc lợi dụng dân chủ, nhân quyền các tổ chức phản động còn câu kết với một số phần tử cực đoan trong tôn giáo. Lợi dụng những vấn đề nóng và bức xúc trong quản lý đất đai, môi trường, chống tham nhũng để lôi kéo kích động giáo dân gây rối và phá hoại trật tự công cộng, phá hoại ổn định chính trị xã hội của đất nước. Vuộc trò chuyện với Tiến sĩ Cao Đức Thái, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ làm rõ nội dung này.