Thời gian qua, Đảng, Chính phủ rất quan tâm đến phát triển đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay.