Sáng ngày 03/04/2024, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hoá học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban chỉ đạo 701) tổ chức phiên họp đánh giá kết quả công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 701 chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.