Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đại biểu Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên họp.