Một số nội dung chính sẽ có trong chương trình Đi tìm đồng đội số 41:

- Thông tin quy tập: An Giang và Đồng Tháp truy điệu và an táng 268 hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh, Sơn La truy điệu và an táng 02 hài cốt liệt sĩ tại huyện Phù Yên, cựu chiến binh Nguyễn Như Hân và hành trình đi tìm đồng đội.

- Chuyên mục Đón anh về: Cuộc trùng phùng sau 45 năm của gia đình liệt sĩ Lương Văn Nhuận.

- Sổ tay liệt sĩ: Tìm thân nhân 04 liệt sĩ ở Đà Nẵng.