Sống giữa núi rừng đại ngàn, bà con dân tộc Cơ Tu ở làng BHơ Hôồng, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam có một không gian văn hoá đặc sắc dưới mái nhà gươi. Những làn điệu dân ca dân vũ làm mê đắm lòng người cùng những ngành nghề truyền thống đã và đang được người dân nơi đây chung tay gìn giữ và phát huy. Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, làng Bờ Hơ Hồng đã được xây dựng thành làng văn hoá du lịch cộng đồng. Đây là cơ hội tốt để bà con giới thiệu những nét văn hoá độc đáo đặc sắc của dân tộc mình với bạn bè du khách gần xa.