Phóng sự ảnh - Số 2715: "Đồng bào Khmer tái hiện Lễ hội Ok Om Bok".