Tấm tranh thêu thổ cẩm “Trường học vùng cao” - sản phẩm của 105 giáo viên và học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vừa vinh dự được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng Xác lập kỷ lục Việt Nam. Tác phẩm đã góp phần lan tỏa nghệ thuật thêu tay truyền thống, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ vùng cao Lào Cai.