Chương trình Quốc phòng địa phương ngày hôm nay 27/8/016 xin mới quý vị và các đồng chí về với quê hương Bắc Giang anh hùng qua các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân: 

- Đại đội K29 - Phòng Kỹ thuật - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang bảo đảm tốt công tác kỹ thuật trong mọi tình huống.

- Mô hình doanh trại chính quy Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp của Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang - đơn vị đạt giải Nhất trong cuộc thi năm 2015 do Quân khu I tổ chức. Phong trào thi đua này đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời nhiều năm liền tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Ngành Hậu cần Quân đội thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy".

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, có nhiều giải pháp trong công tác phòng chống thiên tai đồng thời tổ chức lực lượng phương tiện luôn sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bão lũ xảy ra với mục tiêu hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.