Vấn đề xăng dầu - "nóng" không chỉ ngoài thị trường, mà trong Quân đội, đây cũng là một vấn đề được hết sức quan tâm. Thực hiện Nghị quyết 623 của Quân uỷ Trung ương, thời gian qua, ngành xăng dầu quân đội đã tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phương tiện và các loại khí tài đồng bộ để nâng cao chất lượng khai thác, tạo nguồn, dự trữ và bảo đảm xăng dầu cho các nhiệm vụ.