Hòa Bình, vùng đất đa dân tộc với giá trị nhân văn đa dạng, phong phú của cộng đồng cư dân. Tất cả đã làm nên một Hòa Bình, địa điểm du lịch đa sắc màu trên bản đồ du lịch Việt Nam.