Hôm qua (12/11/2022), tại Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (Asean) và Hoa Kỳ lần thứ 10 ở Campuchia, các nhà lãnh đạo Asean và Hoa Kỳ đã nhất trí nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện.