Phóng sự ảnh - Số 2733: "Khoảnh khắc World Cup 2022"