Phóng sự ảnh - Số 1436: Lễ Karơh của thiếu nữ Chăm Bà Ni