Tại thành phố Đà Nẵng, mô hình tiếp nhận sinh viên Lào về ở nhà dân đã được triển khai đến 6 quận, huyện. Có gần 100 sinh viên nước bạn Lào được các hộ dân tiếp nhận, bố trí chỗ ăn ở. Từ đây, gia tăng mối quan hệ khăng khít của người dân hai nước đồng thời tạo cơ hội cho các bạn trẻ ở Lào học hỏi, giao lưu văn hóa và tìm hiểu phong tục đời sống của người dân Việt Nam.