Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga ngày 07/08/2023 cho biết, vào ngày 11/08/2023, Nga sẽ phóng tàu thăm dò đổ bộ xuống khu vực cực Nam của Mặt Trăng, nơi các nhà nghiên cứu cho rằng có một nguồn nước tiềm năng có thể hỗ trợ sự hiện diện của con người tại đây trong tương lai.