Nga và Belarus vừa thảo luận về việc hình thành không gian phòng thủ chung và đảm bảo an ninh của nhà nước liên minh.