Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với chuyên đề về ngăn chặn buôn lậu xăng dầu trên biển trong chương trình Biển đảo Tổ quốc số phát sóng ngày 01/6 trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.