Phóng sự ảnh - Số 2776: Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”.