Như các bản tin trước chúng tôi đã đề cập đến câu chuyện gần tết, nhiều lao động tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh phải nghỉ việc, do một số doanh nghiệp xuất khẩu buộc phải cắt giảm hàng nghìn lao động do thiếu đơn hàng. Thế nhưng, thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh trong quý IV/2022 lại gia tăng nhu cầu việc làm thời vụ. Dự báo cuối năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có thể cần tới khoảng 77.000 lao động phục vụ sản xuất đơn hàng Tết. Đây có thể là một giải pháp tình thế để người lao động mất việc có thêm thu nhập về quê ăn Tết.