"Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng", đó là những người lính trinh sát. Luôn đi đầu trong mỗi trận đánh, mỗi chiến dịch, ở họ hội tụ nhiều kỹ năng như võ thuật, ngụy trang, rà phá bom mìn... Nhiệm vụ này hoàn thành sẽ lại tiếp tục các nhiệm vụ khác, nhưng lúc nào cũng vậy, họ vẫn luôn vui vẻ, yêu đời, bởi lẽ trong mỗi người lính trinh sát luôn có một chất lửa và bản lĩnh của "những người đi tiên phong".