Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với chương trình đặc biệt tôn vinh những cá nhân và tổ chức đã và đang gìn giữ, lan toả những giá trị hào hùng của lịch sử Việt Nam đến người dân và đặc biệt là giới trẻ.