Năm mới mang theo những nguyện ước mới. Đó không chỉ là những mong ước đổi thay tích cực cho bản thân, cho gia đình mà còn là ước mong về một năm mưa thuận gió hòa, kinh tế ổn định, đất nước phát triển để nhà nhà được ấm no, hạnh phúc.