Trong phần 3 seri "Những sáng tạo chế phẩm mới" mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về quy trình sản xuất và chế tạo chậu rửa bằng thép, chế tác thanh kiếm cổ, những chiếc thuyền phao với động cơ tốc độ, đồng hồ quả lắc cổ điển và guitar bàn đạp.