Nông nghiệp sạch, an toàn, hay gọi chung là nông nghiệp xanh đang là xu thế được cả nước cũng như các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long quan tâm đẩy mạnh sản xuất. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều mô hình, cách làm hay, liên kết sản xuất và tiêu thu các loại nông sản theo hướng "xanh, sạch, hiện đại" được nông dân thực hiện, giúp ổn định đầu ra sản phẩm.