"Các “tù nhân lương tâm” tại Việt Nam luôn “bị tra tấn và ngược đãi” với những chứng cứ như “bị cách ly” khi giam giữ hoặc bị “cưỡng bức mất tích”, “quyền về sức khỏe” của họ luôn bị  “từ chối”, một số trường hợp các “tù nhân lương tâm chỉ nhận được thuốc kém phẩm chất”...", đây là một phần trong bản “báo cáo” về tình trạng tù nhân tại các trại giam ở Việt Nam do  “Tổ chức ân xá quốc tế” (Amnesty Intenational)  đưa ra. Theo thông tin từ Đài châu Á tự do RFA, đây là “công trình nghiên cứu của ông John Coughlan”, nhân viên đặc trách nghiên cứu về Việt Nam, được thực hiện bằng "phỏng vấn qua điện thoại, email". Vậy sự thật đằng sau bản "báo cáo" này như thế nào? Những thủ đoạn đó nhằm mục đích gì, vấn đề sẽ được làm rõ trong chương trình Nhận diện sự thật số 35 có chủ đề "Tổ chức ân xá quốc tế xuyên tạc bịa đặt về tình hình trại giam ở Việt Nam".