Phóng sự ảnh - Số 2798: Phong cảnh Việt Nam qua góc máy Bùi Văn Thường.