Trong cuộc chiến với Covid-19, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đi đầu, đồng hành sát cánh, bảo vệ nhân dân. Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bộ quốc phòng.