Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, ngày 22/08 gần 4.000 cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội phía Nam đã xuất quân tham gia hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch Covid-19. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đều thể hiện tinh thần quyết tâm hướng tới mục tiêu duy nhất đó là sớm chiến thắng dịch bệnh mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.