Là quân khu miền núi, nơi quần tụ sinh sống của nhiều dân tộc anh em trên vùng biên cương kỳ vĩ, có vị thế chiến lược trọng yếu phía tây của Tổ quốc. Trải qua 7 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, sự quan tâm giúp đỡ của Đảng bộ chính quyền và nhân dân các địa phương, LLVT Quân khu 2 đã vượt qua muôn vang khó khăn, thử tháchn lập lênhững thành tích rất đáng tự hào qua các cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc. Trong hòa bình xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng" làm rạng rỡ thêm truyền thống của một vùng đất giàu lòng yêu nước.