Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Ngày ngày những người lính công binh luôn vượt qua nhiều khó khăn, nguy hiểm, góp sức tái sinh nhiều vùng đất chết. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại tỉnh Lạng Sơn.