Rubik Cuộc sống ngày 07/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Cần sớm sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân.

- Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào - Nhật Bản.

- Quy định mới về khung giá vé bản lẻ điện bình quân.