Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 17/6/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm Rubik: Nhiều ứng dụng gọi xe công nghệ cạnh tranh với Grab.

- Gặp gỡ chiến sĩ công an dạy đàn miễn phí cho trẻ khiếm thị.

- Hình ảnh ấn tượng: 1000 người đồng diễn yoga tại Hà Nội.