Rubik Cuộc sống ngày 23/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bản sao của trạm Thiên cung.

- Thu giữ 36 nghìn gói xúc xích nhập lậu.

- Chợ giáng sinh Áo rộn ràng trở lại.