Rubik thời sự ngày 20/2/2017 có những nội dung chính như sau:

- Từ năm 2019 sẽ áp dụng phần mềm quản lý tiêm chủng.

- TP Đà Nẵng sẽ mua máy bay không người lái để quản lý đô thị.

- Đắk Lắk: Người dân hoang mang nước giếng đốt cháy như xăng dầu.

- Trong phần tin quốc tế: Carnival của riêng trẻ em tại Brazil.