Phóng sự ảnh - Số 2858: Sắc màu Việt Nam qua ống kính Trần Tuấn Việt.