Phóng sự ảnh - Số 1542: "Sắc trắng hoa Loa Kèn tháng 4".