Lãnh đạo Bộ Tài chính vừa cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ này nghiên cứu giảm thêm thuế với xăng dầu, gồm thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt để trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.